لیپوساکشن

این عمل ابزاری فوق العاده برای برداشتن چربی های اضافی بدن شماست. برای برخی از مردم، خوش فرم کردن برخی مناطق بدن از طریق رژیم غذایی و ورزش کاری بسیار دشوار است که در این صورت لیپوساکشن، برای بهبود وضعیت ظاهری و نشان دادن سلامت جسمانی آنها کارساز خواهد بود.

شکم، لگن و ران ها حداکثر چربی را به خود جذب می کنند و تعداد زیادی از مردم از این نواحی رضایت خاطر ندارند و برای از بین بردن این چربی ها لیپوساکشن می کنند. کفل ها، زانوها، بازو ها و چانه نیز به لیپوساکشن پاسخ مناسبی خواهند داد.

19113[1].1 19114[1].2 19115[1].3
1 2 3
19116[1].4
4