پروتز سینه

افزایش حجم سینه :

این عمل از طریق کارگزاری ایمپلنت در زیر بافت سینه ها یا زیر عضله سینه ای (پکتورال) باعث بهبود نمای ظاهری سینه ها می شود.

دکتر حسین غنی، با انجام صدها مورد جراحی سینه، تجارب فراوانی کسب کرده است. استفاده از آخرین تکنیک ها و دانش روز جراحی جهان وی را در این زمینه یاری خواهد کرد.

برای جراحی سینه، تنها ظاهر سینه اهمیت ندارد بلکه تناسب سینه ها با سایر نواحی بدن شخص نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دکتر غنی با اندازه گیری ها و مقیاس های صحیح شما را در آنالیز صحیح راهنمایی می کند. احتمالا شما سینه های کوچکی دارید که تنها بزرگی و قرینه ی آنها را در ذهن خود می پرورانید. برخی بیماران نیز سینه های غیرقرینه دارند که نیاز به بزرگ کردن یکی از سینه ها و هم اندازه کردن آنها دارند. اینها مستلزم برآوردهای یک جراح پلاستیک مجرب و اندازه گیری ها و محاسبات دقیق است. تضعیف بافت سینه پس از زایمان یا کاهش وزن رخداد شایعی است و قرار دادن ایمپلنت های پستانی همراه با لیفت پستان ها، تعجب شما را در بازگرداندن قوام و شکل ظاهری آنها برخواهد انگیخت .

19553[1].1 19554[1].2 19555[1].3
1 2 3
19556[1].4 19557[1].5
4 5