کوچک کردن سینه

بزرگی سینه میتواند باعث مشکلات فراوانی مانند درد گردن، درد شانه و پشت،احساس خواب رفتگی در دستها، ایجاد شیار و لک روی شانه ها، تعریق و عفونت چین زیر سینه ای به خصوص در تابستان، محدود کردن فعالیت های ورزشی، تنگی نفس ضمن ورزش، کاهش اعتماد به نفس و گوشه گیر شدن و کاهش فعالیتها و روابط اجتماعی (به خصوص در جوانان) و مشکل در یافتن لباس مناسب شود.

 به همین علت است که مطالعات متعدد نشان داده عمل کوچک کردن سینه به شکل موثری این علائم و دردها را کاهش داده و باعث بهبود اعتماد به نفس و روابط اجتماعی فرد می شود و به همین علل، عمل کوچک کردن سینه بسیار موفق و رضایتمندی بیمارانی که به درستی انتخاب شده باشند بالاست.

خارج کردن چربی ها، بافت غده ای و پوست از سینه ها، آنها را کوچکتر، سبک تر و سفت تر می کند. با کوچک کردن سینه اندازه هاله دور نوک سینه کوچکتر می شود. هدف این روش این است که برای بیمار سینه هایی درست شود که با سایر قسمت های بدن او متناسب باشند.

19146[1].1 19128[1].2 19129[1].3
1 2 3
19130[1].4
4